Önkéntesek fogadása 2. – Szabó Zoltán

Javaslat új műsorkészítők fogadására és felkészítésére; új műsorok indítására

Civil Rádió FM98

1. Bevezetés

Jelen javaslat a jelentkezők fogadását illetve az önálló műsorkészítésre való felkészítését kívánja meghatározni. A javaslat kizárólag a műsorkészítőnek jelentkezők fogadásával foglalkozik, nem tér ki a technikusnak vagy egyéb háttérmunkára jelentkező önkéntesek fogadására.

 

A műsorkészítővé válás folyamatát a jelen javaslat három szakaszban határozza meg:

1. jelölt

 • alapvető ismeretek a CR-ról és a rádiózásról
 • műsorlátogatás

2. gyakornok

 • tevőleges részvétel egy műsorban (témakeresés, konzerv anyag készítés, szerkesztés, stb.)

3. kezdő műsorkészítő

 • saját műsor indítása próbaadásokkal

 

Minden leendő új műsorkészítő kap maga mellé egy mentort, aki az egyes szakaszokon végig vezeti – segíti, tanítgatja – a jelentkezőt, a szerkesztőbizottság háttértámogatásával.

 

A folyamatot úgy kell kialakítani, hogy a lehető legkevesebb szervezői munkát igényeljen, minél inkább automatikusan folyjon. Ezért egyrészt a folyamat minden olyan lépését, ahol ez lehetséges formalizálni kell, másrészt törekedni kell arra, hogy egy jelentkező a lehető leghamarabb a megfelelő mentorhoz kerüljön és megkezdődhessen a közös munkájuk. A mentor önállóan végzi mentoráltjával a munkát és saját belátása szerint javasolja őt önálló műsorkészítésre a szerkesztőbizottságnak. Ehhez szükség lesz koordinátorra (aki a jelentkezéseket fogadja és a megfelelő mentornak továbbítja, illetve egyeztet a mentorokkal, hogy mikor tudják fogadni a jelentkezőt), illetve egy állandó mentorcsapatra.

2. A jelentkezés módja

A Civil Rádióhoz önkéntesnek jelentkezni motivációs levéllel és amennyiben a jelentkezőnek van műsorötlete, szinopszissal lehet. Ennek célja, hogy egyrészt legyen egy minimális képünk a jelentkezőkről, mielőtt elkezdünk velük foglalkozni, másrészt pedig a jelentkezőket arra motiválja, hogy vegyék komolyan a jelentkezést.

 

Mind a motivációs levél, mind pedig a szinopszis elkészítéséhez a – közeljövőben remélhetőleg megújuló – weblapunk főoldaláról közvetlen elérhető webes űrlapokat készítünk, így a jelentkezés módját könnyűvé és egyértelművé tesszük. Az űrlapok az „Elküld” gomb megnyomásával egy erre dedikált civilrádiós email címre (pl. jelentkezes@civilradio.hu) és másolatként a jelentkező email címére mennek el.

 

Amennyiben a webes form valami okból nem megvalósítható, valamint a weboldal megújításáig az űrlapot letölthető word dokumentumként készítjük el. A letöltő oldalhoz javaslom, hogy a jelenlegi főoldalon található elavult információkat közlő „Műsorajánlók” boxra való kattintással lehessen eljutni – természetesen átalakítva azt „Jelentkezés” box-szá. (Fejléc: Jelentkezés; Szöveg: Amennyiben szívesen lennél Te is önkéntes csapatunk tagja, kattints ide.)

1.2. Motivációs levél terve

 

Jelentkezés a Civil Rádió önkéntes csapatába

 

Amennyiben szívesen lennél Te is önkéntes csapatunk tagja és szívesen kipróbálnád magad rádiósként – akár a mikrofonnál, akár a háttérmunkában – kérjük, töltsd ki az alábbi űrlapot, csatold hozzá önéletrajzod és az Elküld gomb megnyomásával juttasd el hozzánk.

Jelentkezésed elküldése után néhány nappal felkeresünk, hogy megbeszéljük a részleteket.

 

Személyes adatok

Név: _________________________________________________

Email cím: ___________________________________________

Telefonszám: ________________________________________

 

Motivációs levél

Kérjük, írd le röviden, hogy miért szeretnél rádiózni:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Mi érdekel leginkább a rádiózásban? (Többet is bejelölhetsz.)

[ ] műsorvezetés

[ ] szerkesztés

[ ] hírszerkesztés, -olvasás

[ ] technika

[ ] egyéb háttérmunka

 

Dolgoztál már más rádióban, esetleg TV-ben?

[ ] Még nem.

[ ] Igen.

Rádió/TV: ________________________________________________

Végzett feladat: __________________________________________

Mikor (-tól, -ig): __________________________________________

 

Más újságírói tevékenységet végeztél vagy végzel-e?

[ ] Nem.

[ ] Igen, éspedig: _________________________________________________________________

 

Van már műsorötleted, amit a Civil Rádióban szeretnél megvalósítani?

[ ] Igen. [ugrás a szinopszis formra]

[ ] Még nincs.

 

Milyen jellegű műsorok érdekelnének? (Többet is jelölhetsz.)

[Csak, ha az előző válasz nemleges.]

[ ] közéleti, politikai

[ ] tematikus (kulturális, tudományos, sport, fogyatékosügyi, kissebbségügyi, városvédelmi, szociális, stb.)

[ ] zenei

[ ] laza beszélgetős

[ ] egyéb: ______________________________________________

 

1.2. Szinopszis terve

[Mivel nem akarom feltalálni a meleg vizet, a jelenlegiből szeretnék kiindulni, de egyelőre nem sikerült fellelnem.  ]

2. A jelentkezések kezelése

A jelentkezések kezeléséhez szükség van egy koordinátorra, azaz egy önkéntesre, aki a jelentkezések fogadására dedikált email fiókot legalább két-három naponta ellenőrzi, visszajelez a jelentkezőknek és megszervezi a találkozót a mentorral.

 

Aki értelmesen megírja a jelentkezését és abból nem az derül ki, hogy valamilyen a CR értékrendjével összeegyeztethetetlen nézetnek akar hangot adni a rádióban, annak automatikusan elfogadjuk.

 

Amennyiben a koordinátornak kétségei vannak egy jelentkezőt illetően, egyeztet a szerkesztőbizottsággal (hiányában a kuratóriummal) és ez alapján válaszol a jelentkezőnek.

3. Mentorok

Fel kell kérni minél több erre alkalmas műsorkészítőt – lehetőleg különböző műsortípuskból –, akikhez mint mentorhoz lehet küldeni az új jelentkezőket.

 

Az alkalmasság szempontjai

 • van saját műsora, amiben tud gyakornokot foglalkoztatni
 • jól ismeri a Civil Rádiót és műsorait
 • műsorát az elvárható színvonalon és felelősséggel készíti
 • ismeri a 2-es stúdió használatát, tud vágni
 • van kedve ideje hetente-kéthetente találkozni a mentorláttal
 • felelősen képes megítélni valakinek az alkalmasságát

 

Mindenek előtt egy listát kell készíteni a lehetséges mentorokról, majd a listát megvitatva véglegesíteni kell a névsort, végül egyenként fel kell keresni a mentor jelölteket, hogy vállalják-e.

 

 

 

Javaslat a lehetséges mentorok listájára

közélet, politika

tematikus

zenei

laza beszélgetős

Frank IvánGörög Mária

Herman Rita

Papp Tibor

Péterfi Ferenc

Pogány György

Szabó András

Tóth Mónika

Bányai GézaBerek Péter

Görög Mária

Hajós Vera

Péterfi Ferenc

Rédl Ádám

Tóth Mónika

Farkas BíborkaGéczi Gábor

Pallai Péter

Tallér Gábor

Papp Tibor

 

4. A szakaszok

A szakaszoknak meghatározott rendjük van, meghatározott idejük viszont nincs. A leendő új műsorkészítők minden szakaszban annyi időt töltenek, amennyit a mentorukkal együtt jónak látnak, de bizonyos minimum követlményeknek meg kell felelni (lsd. alább).

 

A kizárólag az iskolai gyakorlatukat nálunk töltő diákoknak az első két szakaszt kell teljesíteniük ahhoz, hogy a gyakorlatukat elismerjük.

 

4.1. Jelölt

A jelentkezés elfogadásával és a mentor kijelölésével válik valaki „Jelölt” státuszúvá.

Ebben a szakaszban a mentor – egydileg megbeszélt ütemben – megismerteti a jelentkezőt a CR-val, az alapvető műsorkészítési szabályokkal és átad néhány alapvető gyakorlati ismeretet; ezzel párhuzamosan pedig a jelentkező folyamatosan látogat különböző műsorokat. A mentorral beszélik meg, hogy mely műsorok legyenek ezek (lehetőleg többféle). A mentornak nem feltétlen kell jelen lennie a műsor alatt, de lehetőleg hallgassa meg és időnként találkozva beszélgessenek a tapasztaltakról. E találkozók alkalmával tudnak sort keríteni az alapvető ismeretek átadására is.

A látogatható – élő – műsorokról szintén szükséges egy listát készíteni, melyet megvitatva véglegesítünk.

 

Látogatásra javasolt műsorok

közélet, politika

tematikus

zenei

laza beszélgetős

117 percDemokrácia most!

 

Kapocs 

 

 

A jelöltségi szakasz támogatásához készíteni kell két segédanyagot: egy „tájékoztató füzetet” a jelöltnek és egy „kézvezetőt” a mentornak.

 

Tájékoztató füzet a jelöltnek

A „tájékoztató füzetben” a jelölt alapvető információkat talál a Civil Rádióról, a közösségi rádiózásról, az önkéntességről, a műsorkészítéssel kapcsolatos technikai tudnivalókról és elvi, morális elvárásokról illetve a műsorkészítővé válás folyamatáról.

 

Ezt ízlésesen elkészítve, kinyomtatva akár valóban füzet formában lenne érdemes átadni a jelöltnek.

 

Kézvezető a mentoroknak

A kézvezető a következőket tartalmazza:

 • a mentorálás folyamatát, a szakaszokhoz kapcsolódó elvárásokat;
 • egy listát mindazokról a dolgokról, amit meg kell ismertetnie a mentornak a jelölttel: vágás, 2-es stúdió használata, mikrofonhasználat;
 • ötleteket, hogy mire figyeljen, hogyan segítsen és – a későbbi, gyakornoki szakaszban – milyen feladatokkal bízza meg a mentoráltat;
 • szempontokat arra vonatkozóan, hogy az egyes szakszokból mikor engedje tovább a mentoráltat.

 

A kézvezetőt elég elektronikus formában létrehozni és – például – a krónika oldalra kitenni.

 

A jelölt szakaszban teljesítendő elvárások

 • min. 6 műsor látogatása
 • 2-es stúdió önálló használata
 • vágás önállóan

 

A jelölt szakasz lezárása

Amennyiben a jelölt teljesítette a fenti elvárásokat és mentora úgy ítéli, hogy minden szükséges ismeretet elsajátított az önálló munkavégzéshez (pl. adáskész hanganyagok készítéséhez), a jelölt átléphet a gyakornok szakaszba. Mentoráltja gyakornok szakaszba lépéséről a mentor tájékoztatja a szerkesztőbizottságot (hiányában a kuratóriumot), a következő Civil Kávéház alklalmával pedig bemutatja az új gyakornokát, illetve a gyakornok maga is bemutatkozik. A gyakornok neve bekerül a műsorkészítők listájába (certellista) egy új, „Gyakornokok” rész alá és rákerül a civillistára.

 

4.2. Gyakornok

Ebben a szakaszban a leendő új műsorkészítő segédszerkesztőként vagy riporterként bekapcsolódik mentora műsorába. Élőben még nem szólal meg, de konzerv anyagokat már készít a műsorokhoz, azokat adáskészre vágja, segít a szerkesztésben témakereséssel és/vagy szervezéssel és/vagy adásmenet készítéssel, stb. – az adott műsor szerkesztőjével/szerkesztőivel beszélik meg, hogy miben mit tud segíteni. A mentor tanácsaival segíti a fejlődést, rutinszerzést.

 

A gyakornok szakasz megkezdésekor kerül aláírásra az önkéntes szerződés.

 

A gyakornok szakaszban teljesítendő elvárások

A gyakornok szakasz lezáráshoz minimum 8 műsorban tevékeny részvétel szükséges és ezalatt lehetőleg a műsorkészítés minden elemébe „kóstoljon bele” a mentorált.

 

A gyakornok szakasz lezárása

Az elvárások teljesítése után, amennyiben a mentor is úgy látja jónak, a gyakornokból önálló műsorkészítő lehet. Erről a mentor értesíti a szerkesztőbizottságot, a szerkesztőbizottság pedig egy körlevélben köszönti és mutatja be az új műsorkészítőt a rádió önkénteseinek.

 

 

4.3. Kezdő műsokészítő

A kezdő műsorkészítő első feadata szinopszist készíteni – vagy amennyiben szinopszissal érkezett – azt pontosítani, véglegesíteni és elfogadtatni a szerksztőbizottsággal. Ebben a mentora még segítségére van.

 

A szinopszis elfogadása után próba jelleggel elindíthatja a saját műsorát és a következő Civil Kávéház alkalmával bemutatja új, induló műsorát. Ez egy mini ünnepség keretében zajlik, ahol koccintunk az új műsorkészítő üdvözléseként és „ünnepélyesen” átadjuk neki a sajtóigazolványát.

 

Amennyiben saját műsort még nem indít az új műsorkészítő, hanem egy már meglévő műsorba – pl. a 117percbe – csatlakozik be, úgy értelemszerűen nincs szükség szinposzisra és a Civil Kávéház alkalmával „csak” a mini ünneplésre, koccintásra és a sajtóigazolvány átadására kerül sor.

 

Az új műsort a régi hagyományoknak is megfelelően három próbaadással indíthatja a kezdő műsorkészítő, amely után a műsort a szerkesztőbizottság véglegesíti, a véglegesítésről pedig a levelező listán tájékoztatja az önkénteseket. Ezzel a lépéssel már az új műsorkészítő kilép a kezdő műsorkészítő státuszból.

5. A szerkesztőbizottság szerepe

A szerkesztőbizottság (hiányában a kuratórium) háttértámogatást nyújt a mentoroknak a munkájukhoz:

 • biztosítja a tájékoztató füzetet;
 • kérdés, felmerülő probléma (operatív kérések, elakadnak valamiben, kétség merült fel a mentorálttal kapcsolatban, stb.) esetén a mentor a szerkesztőbizottsághoz fordulhat, akiknek a megkeresést követő ülésükön kötelező azt napirendre venni;
 • önkéntesek tájékoztatása a levelezőlistán új gyakornokról, illetve új műsorkészítőről;
 • döntés a szinopszis elfogadásáról;
 • a három próbaadás meghallgatása, döntés az új műsor véglegesítéséről;
 • sajtóigazolvány készít(tet)ése.

6. Régi műsorkészítők új műsorai

Meglévő műsorkészítő új műsort az alábbiak szerint indíthat:

 • szinopszis készítése és leadása a szerkesztőbizottságnak
 • a szerkesztőbizottság dönt a szinopszis elfogadásáról (komolyabb kérdés esetén meghívja a műsorkészítőt ezek tisztázására)
 • három próbaadás készítése
 • a szerkesztőbizottság meghallgatja a három próbaadást és dönt a véglegesítésről (komolyabb probléma esetén szintén meghívja a műsorkészítőt ezek tisztázására).

7. Támogatott műsor indítása

Amennyiben egy szervezet saját műsort kíván indítani, annak szinopszisát a szerkesztőbizottság és a szervezet együtt alakítja ki, a műsor pedig ugyanúgy három próbaadás után véglegesíthető.

 

Amennyiben a műsorkészítő nem a Civil Rádió már meglévő műsorkészítői közül kerül ki, hanem a szervezet maga hozza, úgy ez az új műsorkészítő szintén kap egy mentort, aki segít neki belerázódni a műsorkészítésbe – a teljes mentorprogramot viszont – ebben az esetben – nem feltétlenül kell végigcsinálni.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .