“Tehát akkor mit is mutatott meg az 1968-as év?”

“Elsősorban azt, hogy az efféle forradalmak – „ifjúsági forradalom”, „diákforradalom”, „autoritásellenes forradalom”, „szexuális forradalom”, „pszichedelikus forradalom”, „rockforradalom”, „virágforradalom”, „a kép­zelet forradalma”, „Jézus forradalma” stb. – egyáltalán nem jelentenek veszélyt a rendszerre. A mai kapitalizmus már semmitől sem fél, ami nem akarja megfosztani a termelőeszközök birtoklásától és a hatalom­tól. Az ilyen álforradalmaktól való félelemnek prekapitalista jellege van, és a kormányzó elit kizárólag azért ad neki hangot, hogy a társadalmat manipulálja vele. A kapitalizmus, ha épp arra lesz szüksége, bármikor áldását adja a „szexuális forradalomra” (vagy valamelyik másikra), ha pedig azzal jár jól, bármikor elítéli és elátkozza. S annyiszor teszi ezt meg, ahányszor csak így alakul.                                                                                                                                         2008. május 25. – június 9.”                                                                                              (Alekszandr Nyikolajevics Taraszov: 1968 – Tapasztalataink Fényében)

Görög Mása interjúja 1968 kapcsán a mozgalmakról és társadalmi változásokról Dr. Szabó Máté, az ELTE ÁJK politikatudományi intézetének oktatójával, egyetemi tanárral a fentiektől kissé pozitívabb értékeléssel.
Civil Rádió 2018.06.11.

A Politikatörténeti Intézet 68-as emlékprogramjáról az egyik szervezővel, Takács Róberttel, a Múltunk című folyóirat felelős szerkesztőjével Elekes Irén beszélgetett.          Civil Rádió 2018.07.05.

Kategória: Nincs kategorizálva | Címke: , , , , , , , , , , , , , , , | Hozzászólás most!

“A dán ágyúk rézből voltak.”

“…Újabb probléma bukkan fel Horatio szavaiban, amikor arról szól, hogy a szellem talán kárt tehet Hamletben:

“De hátha kísért: a folyamba csal,
Vagy borzadályos sziklacsúcsra, mely
Tengerbe bókol, talpánál kiebb?
S ott más iszonytatóbb alakra válva,
Eszétől fosztja meg fönségedet,
És őrületbe ránt? Gondold meg ezt!
Kétségbeejtő már a hely maga,
Bősz képzetet szül attól minden agy,
Látván a tengert oly sok ölnyire
S hallván alatta zúgni.”

A kételkedők rámutatnak, hogy Helsingör környékén mégcsak távolról sem hasonlít semmi se egy sziklacsúcsra. A legközelebbi sziklaszerű topográfiai képződmény Helsingörtől 80 km-re délre, a seelandi partokon található. Más kommentártorok arra gondolnak, hogy a sziklacsúcs kifejezést nem kell szó szerint venni, és felemlítik azt a lehetőséget, hogy Shakespeare talán látta Braunius és Hohenbergius rajzait a várról, amelyeken a rámpákat félelmetesen magasnak, megmászhatatlannak tüntették fel, arra hivatkoznak, hogy a tengerészek, amikor a hajóval elhaladtak a helsingöri vár előtt, a falakat sziklaszerűnek látták. És mi több, a várból magából is letekintve, ha valaki fenn állt a bástyán, megijedhetett, ha letekintett látván a tengert oly sok ölnyire. Talán egy hajó fedélzetén utazott arra Shakespeare, vagy esetleg ő maga is ott állt a bástyán, és megrettent az alanti sziklákon dörgő hullámoktól?

Tóth Zoltán, minden hétfőn este nyolckor kezdődő, Olvasókor című irodalmi műsorában legutóbbi alkalommal David Hochnen Hamlet vára Shakespeare Helsingöre című könyv került a középpontba, amelyben az író arra keresi a választ, járt -e Shakespeare Helsingörben. Közreműködött

Tölgyesi Zoltán színművész.

Kategória: Nincs kategorizálva | Címke: , , , , , , , , | Hozzászólás most!

Foggal és örömmel

A Civil Rádió állatbarát magazinjában “volt már szó kísérleti állatokról, cirkuszi állatokról, segítő állatokról, kihalt állatokról, mentett állatokról, tengeri állatokról, terápiás állatokról, versenyállatokról és mindenféle állatokról is”, miközben megismerhettük a velük foglalkozó embereket is, a kutatót, a tudóst, a zsokét, a látássérültet, az artistát, az állatidomárt, az állatgondozót, a gazdit. A szerdánként 14 órától jelentkező műsor legutóbbi adásában a filmes állatok kaptak szerepet :). A műsor szerkesztő-vezetője, Tímár Andrea ugyanis egy állatkoordinátort… pontosabban Az Állatkoordinátort látta vendégül, a filmes körökben világszerte ismert Horkai Zoltánt, a Farkasembert.

Civil Rádió 2018. 06.20.

Kategória: Nincs kategorizálva | Címke: , , , , , , , , , , , , , , , | Hozzászólás most!

A Tabulapláza Alapítvány

Miért lett Fekete Éva grafikus? Mert középiskolás korában önkéntesként csatlakozott egy környezetvédő szervezethez, ahol plakátokat, szórólapokat és hírleveleket készített, és rájött, hogy ez őt nagyon érdekli. Miért lett Fekete Éva pedagógus? Mert középiskolásként csatlakozott egy környezetvédő szervezethez, amelynek önkénteseként részt vett gyermekek táboroztatásában, és rájött, hogy ez őt nagyon érdekli. Miért vett részt Fekete Éva a bécsi egyetemen szociális munka és szociális gazdaság speciális kurzuson? Mert rájött, hogy voltaképpen ezt csinálja, és hogy őt ez nagyon érdekli. Fekete Évával, az első nyíregyházi becsületkasszás kávézóját, közösségi terét működtető Tabulapláza Alapítvány kuratóriumi tagjával Zsolt Péter beszélgetett.
Civil Rádió 2018.06.20.

Kategória: Nincs kategorizálva | Címke: , , , , , , , , , , | Hozzászólás most!

Már több mint 500 – irány az 1 000!

A Civil Rádió közösségi rádió. A világért, a saját környezetükért, lakóhelyükért tenni kívánó, lelkes emberek indították el, hogy a nyilvánosság erejével segítsék fontos ügyek megoldását.

Képzeljük el, hogy valaki az utcánkban kinyitja a kapuját, tábortüzet rak, szalonnát süt. Néhány perc elteltével kíváncsiságból becsatlakozik egy szomszéd, két szomszéd, majd végül az egész utca – az emberek elkezdenek egymással beszélgetni, történeteket mesélnek, a gyerekek szaladgálnak és játszanak. Beszélgetés közben felmerülhet az utcai járda javításának szükséglete is, és az is rögtön kiderülhet, hogy az utcában lakó kőműves szívesen megcsinálja a gyalogutat, mert a szomszédnál maradt még egy kis malterhez való alapanyag, és a hétvégén többen is ráérnek segíteni.

A Civil Rádió is olyan, mint egy nagy tábortűz – arra vár, hogy az emberek körbeüljék, beszélgessenek egymással, meséljenek magukról, és megértsék egymást, és közösen fedezzék fel: tudunk egymásnak segíteni…

Kevés ilyen hely van még a világban – mi sem léteznénk az Önök támogatása nélkül. Már több mint 500-an támogatták a Civil Rádiót az elmúlt pár hétben, amióta a Civil Rádió Baráti Köre elindította adománygyűjtési kampányát.

Adományozási lehetőségek:

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Nincs kategorizálva | Címke: , , , , , , , , , , , , | Hozzászólás most!

A tyúk vagy a tojás?

Mi kell a tudományos felfedezésekhez? Pénz vagy képzelet?

A mai tudományos kutatások hatalmas anyagi apparátust igényelnek mind az univerzumra vonatkozó kérdésfeltevéseknél, mind a legapróbb anyagi részecskék elemzésénél. A köztes térben pedig ott vannak az űreszközök, orvosi műszerek, informatikai rendszerek, atom- és megújuló forrású erőművek, közlekedési eszközök, ipari fejlesztések, építkezések, biorobotok, digitális terek, virtuális valóságok és minden tudományágnak a maga kiemelkedő kérdései. Pontos mérnöki, tudományos munkával és a technikai kivitelezésbe ölt rengeteg kreativitással olyan eszközöket hoznak létre a kutatócsoportok együttműködései, melyeket használva a tudósok számos felfedezést tehetnek. Az új tudományos elméletek új technológiákat, az új technológiák új eszközöket szülnek, amiknek a hétköznapokba érkezve mi is élvezői lehetünk, és amely során újabb kísérleti eszközök újabb technológiák és újabb elméletek emelkedhetnek ki. A hatalmas kutatólaboratóriumok és műszerek megépítése nagy összegekbe kerül és a hozzáférést is meg kell fizetni. Ki fizet? Miért fizet? Mi az, ami miatt a felhasználó egyre inkább elszigetelődik a saját hétköznapjait is átszövő technikától és tudománytól? Hol húzódik a tudományos megismerés és a képzelet határvonala?

Fábri György, elkötelezett tudománykommunikációs szakemberrel, egyetemi docenssel Görög Mása beszélgetett.

Civil Rádió 2018.06.06.

Kategória: Nincs kategorizálva | Címke: , , , , , , , | Hozzászólás most!

Tarna-parti képek

A patak felett átívelő kőhíd Jászdózsánál, fotó:B.Z.

“Jászdózsa egy kicsiny település a Tarna partján. 1999-ben, Magyarország akkori Mexikói nagykövetének felesége gondolt egy nagyot és létrehozta a Dósai Nemzetközi Alkotótábort. Minden évben két hétig bábeli nyelvzavar uralkodik a picinyke faluban hiszen a világ szinte minden tájáról érkeznek művészek a nyitott szellemű alkotótáborba.”

A beszélgetés lehetőséget nyújt arra, hogy a hallgatók az alkotótábor bemutatásán keresztül pár percre bepillantást nyerjenek egy magyar kistelepülés életébe, képzeletben eljussanak a csökkenő lélekszámú faluba, a 31-es útról Jákóhalmánál lefordulva, egy híd, egy templom és a holtág hármasáig, aminek a hírét, emlékeit, fényeit, színeit a nyaranta megjelenő sokszínű művészközösség magával viszi a nagyvilágba .  

Dózsa Mariann vendége a Dósai Nemzetközi Alkotótábor megálmodója Némethné Harsányi Katalin.

Civil Rádió 2018.06.05.

Kategória: Nincs kategorizálva | Címke: , , , , , , , , , | Hozzászólás most!

Mit írnak ma az újságok?

Olyan időket élünk, amikor a média felelősségteljes használata, az információk közötti tudatos szelekció, a mérlegelés és a sokoldalú megközelítés lehetősége a technikai adottságok miatt a többség számára nyitott. Befogadói oldalról ez nagyszerű, de a szakmát elnézve, ez mintha egy cseppet sem volna érdekes. Ma, a “gyártó” szempontjából, a legtöbb esetben nem cél a hitelesség elérése, a tájékoztatás függetlensége, a többszempontú bemutatás, az objektivitásra való törekvés. A legtöbb újság, hírportál, rádió-, tv csatorna a közönsége helyett inkább felsőbb hatalmakat szolgál ki. Hitelesség helyett a túlélés lett a katalizátor. Hogyan alakult így, és hogyan alakítják tovább a hatalmi játszmák az újságírás jövőjét, szakmaiságát, a lapkiadók, tulajdonosok és tulajdoni arányok, barátok, rokonok és üzletfelek sűrűre font hálójában? Polyák Gábor médiajogásszal Tóth Mónika beszélgetett.

Civil Rádió 2018.06.04.

Kategória: Nincs kategorizálva | Címke: , , , , , , , , , , , | Hozzászólás most!

Csak egy szál bikinit hoztam el az útra…

A Friedrich-Ebert-Stiftung 2017 őszén kutatást végzett a magyar nők körében, azt vizsgálva, hogy milyen nehézségekkel, problémákkal szembesülnek a hétköznapokban. Felmérésük alapján kiderült, hogy a nők körében leggyakrabban felmerülő probléma, nem is speciálisan női probléma, hanem a megélhetéssel és anyagiakkal kapcsolatos nehézségek. A kérdőíves vizsgálatban a politikát érintő kérdéseknél a válaszadók nem nagyon tudtak olyan pártokat megnevezni, amelyekről úgy gondolták volna, hogy képviselik a magyar nők ügyét. Ennek ellenére a kutatást bemutató “rendezvényen politikusok is kifejtették álláspontjukat.

Az LMP társelnöke, Szél Bernadett úgy gondolja: tény, hogy ma a családról való gondoskodás és a munka közti feszültség, valamint a nők ebből fakadó hátrányai nem jelennek meg kellő súllyal a politikai vitákban. Az MSZP lemondott elnökségének tagja, Bangóné Borbély Ildikó szerint ennek feltétele, hogy javítsák a jellemzően nők által végzett gondoskodói munkakörök bérezését, küszöböljék ki a jól keresőket előnyökhöz juttató családtámogatási rendszer igazságtalanságait. Hegyesi Beátának, a Párbeszéd elnökségi tagjának meggyőződése, hogy az élet minden területén szükség van mindkét nemre. A Fidesz a panelbeszélgetésre szóló meghívást elhárította.”  (Forrás: Civil Hírügynökség)

Dózsa Mariann a kutatás eredményeit összefoglaló kötet egyik szerzőjével, Gregor Anikó, szociológussal beszélgetett.

Civil Rádió 2018.05.22.

Kategória: Nincs kategorizálva | Címke: , , , , , , , , , , | Hozzászólás most!

Több mint 1200 turnus idén nyáron

“Harry Potter tábor, Gyűrűk ura tábor, csillagok háborúja tábor, cukrásztábor, leveses tábor, robotika, webfejlesztő tábor, mobil alkalmazásfejlesztő tábor, katonai, military tábor, indián tábor…, nem nagyon találni már olyan témát amiben ne szerveznének tábort. Attól lesz értékes egy tábor, hogy minél több aktív programja van. Minél több impulzus érje a gyerekeket, újabb és újabb programok legyenek, szóval nagyon nagyon aktív tábort kell választani, akkor fogják jól érezni magukat a gyerekek.”   

Vajon tényleg így van ez? Minél több élmény, minél több aktivitás, minél több új ismeret, minél több új szituáció, az lesz a jó nekik? Akárhogy is! (- gondolhatjuk -) Legyenek szorosak, vagy lazábbak egy tábor keretei, kialakul a gyerekközösség saját működési rendje, és két aktív elfoglaltság között megszülethetnek a barátságok, a gúnyversek, az összefogások, történhetnek csínyek, balesetek és kitörhetnek a nevetések.            Megtudjuk, majd ha elmesélik… ha úgy érzik, hogy elmesélik 🙂

A táborfigyelő.hu vezetőjével Tóth Bélával Szabó András beszélgetett a kínálatról.

Civil Rádió 2018.06.01.

Kategória: Nincs kategorizálva | Címke: , , , , , , , , , , , , | Hozzászólás most!

Vedd hangosabbra!


A Civil Rádió 23 éve képviseli azokat az embereket, szervezeteket, akik hisznek az alulról jövő kezdeményezések sikerében, jelentőségében, szemléletformáló hatásában. A kezdetekkor, 1993-ban, természetes volt – látva a külföldi példákat, az önkéntes és közösségi alapon működő rádiókat -, hogy erre Magyarországon is szükség van, ez itthon is működhet. Hogy érdemes tenni a rendszerváltás után még kiforratlan, vagy a régi rendszerben is már elavultnak számító alapokon álló közösségek felélesztéséért, újraélesztéséért. A közösségi rádiózás a demokratikus együttműködés megtanulásának, elfogadásának lehetséges színterévé vált, s egyik legfontosabb szereplője a budapesti Civil Rádió lett. A mai napig sikerült a frekvenciát és a függetlenségünket megőrizni, a civilek hangját fölerősíteni. Küldetésünk nem változott, csupán még hangsúlyozottabbá vált, hiszen ami a kilencvenes években magától értetődő volt, az mára cseppet sem az. Az, hogy rendszerektől függetlenül szépíthetjük, óvhatjuk környezetünket, hogy az odafordulás, egymásra figyelés értékes és fontos, és hogy a hétköznapjainkat ne a politika, a fenyegetettség és a szembefordulás jellemezze, hanem a kíváncsiság és az együttműködés. A függetlenség nemcsak a szervezet sajátja, hanem a benne dolgozó, rádiózó önkénteseké is. Mindenki a saját világlátásával, szemléletmódjával érdeklődési körének, zenei ízlésének, elköteleződésének megfelelően színesíti a Civil Rádió műsorát.
Jelenlegi kampányunkkal a hallgatókat is szeretnénk bevonni ebbe a munkába, hiszen az adománygyűjtés célja, hogy élő adásóráinkat növeljük és az ehhez szükséges technikai feltételeket kialakítsuk. Egy rádió akkor a legizgalmasabb, ha élőben szól és a hallgató is részese lehet a műsoroknak. Együtt bizonyítsuk be, hogy ami kívülről nézve csupán egy szürke kis porszem, az belülről egy izgalmas, küzdelmes, színes és reményteljes világ. tamogatas.civilradio.hu

Kategória: Nincs kategorizálva | Címke: , , , , , , , , | Hozzászólás most!

Ablakon kidobott pénz?

Budapest X. kerület Bihari utca. Lebontás előtt álló 700 millióból felújított önkormányzati bérlakások. Kilakoltatás előtt álló lakók.

“Áprilisban véget ért a kilakoltatási moratórium”, “az országgyűlés nem tárgyalta a kisgyermekes családok kilakoltatása elleni javaslatot”, “kriminalizálták a hajléktalanságot”.

Csak az ellenzékinek minősített sajtóból és a civil aktivisták üzeneteiből tudunk ezekről a döntéshozók szociális érzéketlenségről árulkodó történésekről. A Város Mindenkié csoport 2009 óta közvetíti a társadalom felé a hajléktalanok, lakhatási szegénységben élők problémáit, szolidaritási akciókat szerveznek, formális útra terelik a kérdéses szituációkat, kilakoltatásokkal kapcsolatban jogi segítséget adnak, az önkormányzatok felé mediátori szerepet is vállalnak, vállalnának, ha készséges fogadtatásban részesülnének. De a hivatal példának okán a 10. kerületi önkormányzat egyáltalán nem fogadja el a csoportot érdekképviseleti szereplőként.

Péterfi Ferenc május 9-én Udvarhelyi Tesszával, A Város Mindenkié csoport munkatársával beszél a Bihari utcai kilakoltatások körül kialakult helyzetről és a 12-ére szervezett szolidaritási tüntetésről.

Május 23-án pedig Sebes György készített interjút Tamás Gáspár Miklóssal a tüntetésen való részvételével és a ottani felszólalásával kapcsolatosan.

Civil Rádió 2018. május

Kategória: Nincs kategorizálva | Címke: , , , , , , , , , , , , | Hozzászólás most!

Lélegzetvétel – Ács József Műsora

„A Civil Rádióban legalább húsz esztendeje készítek műsorokat, a Lélegzetvétel pedig 2000 óta két hetente folyamatosan adásban van. A kezdőlökést Abelovszky György adta, aki a kilencvenes években – még a Corvin téri stúdióban – kitalált egy műsort MOHA-zene néven. A cím a MOdern HAngszeres muzsikára utalt, így a műsorba belefértek a kortárs komolyzene irányzatai, a jazz, a rock, a világzene legkülönbözőbb stílusrétegei – a változatosságot az garantálta, hogy többen szerkesztettük.                                                  Ebből nőtt ki önálló műsorom, a Lélegzetvétel. Ez a szó azt ígéri, hogy a hallgató egy órára fellélegezhet: töprengésre is alkalmas pihenőt ajánl a városi létben ránk zúduló fullasztó kép-hang-áradatban. Célja, hogy az irodalom és a zene köcsönhatását segítségül híva a minket körülvevő látható és láthatatlan betonfalaknál valamicskét magasabbra emelje a tekintünket.
A műsorban többek közt Apollinarie, Babits, Baka István, Baudelaire, Bernhard, Brasnyó, Dylan Thomas, Gulyás, Hamvas, Illyés, Kassák, Kálnoky, Krasznahorkai, Krúdy, Kosztolányi, Lackfi, Musil, Nietzsche, Pessoa, Pilinszky, Platón, Szabó Lőrinc, Spengler, Szentkuthy, Reményik, Rumi, Tandori, Tolnai Ottó, Tóth Árpád, Weöres verseiből vagy prózai alkotásaiból hangzottak fel részletek.
Költészettel és írással is foglalkozom, 1993 óta négy, verseket és rövidprózákat tartalmazó kötetem jelent meg az Orpheusz Kiadó illetve a Liget gondozásában.”                                  Ács József

A március 31-i műsorának témája a Mese és Árnyjáték – Ezúttal Tigran Hamasyan, a jazz-zongorázás örmény származású csodagyerekének zongora szólóalbuma, A fable (2011) és egy változatosan hangszerelt kamarazenei lemeze Shadow Theater (2013) került terítékre.
A 2007 óta elhangzott műsorok témái megtekinthetőek a Civil Rádió fórumai közt a Lélegzetvétel topikban.

Kategória: Nincs kategorizálva | Címke: , , , , , , , , , , , , | Hozzászólás most!

Kampány

A Civil Rádió május 7-től júniusig 30-ig közösségi támogatási kampányt indít:
Élő adásóráink növeléséhez szükséges technikai feltételeink fejlesztésére.
Sajnos az élő adások lebonyolításához az utóbbi időben nagyon kevés forrásunk volt, pedig egy rádió akkor a legizgalmasabb, ha élőben szól, s Ön pedig részese lehet műsorainknak. 3 millió forintra lenne szükségünk ahhoz, hogy 2018-ban még több olyan műsort készíthessünk, amelybe betelefonálhatnak, elmondhatják és megoszthatják véleményüket másokkal. Kérjük, támogasson minket, hogy élőben szólhassunk: Civil Rádiózásért Alapítvány 11701004-20147734, vagy kattintson a tamogatas.civilradio.hu oldalra, ahol többet is megtudhat a működésünkről.

Kategória: Nincs kategorizálva | Címke: , , , , , , | Hozzászólás most!

Vilgághódításban

Patricia Ecuadorból érkezett, Colby az Egyesült Államokból, Afina Indonéziából. Mindhárman Budapesten tanulnak. És mindhárman a Civil Rádió önkéntesei. A Szubjektív Értékek Alapítvány gyakornoki programjának köszönhetően találtak ránk és segítik munkánkat – Afina online csatornáink vizuális elemeinek szerkesztésében, Colby nemzetközi programjainkban és élő műsoraink technikai lebonyolításában segít minket. Patricia egy saját műsor elindításán dolgozik – olyan emberekkel készít interjúkat, akik hétköznapjaink „észrevétlen”, meg nem szólított hősei: tanárok, szociális munkások, kórházi nővérek.

Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy közösségünk ennyire sokszínű, és olyan elképzelhetetlenül távoli országokból is vannak segítőink, mint Ecuador vagy Indonézia. De nem kell feltétlenül egy másik kontinensről érkezni – ha Ön is szívesen lenne a Civil Rádió önkéntese és technikusként, szerkesztőnként, műsorvezetőként csatlakozna hozzánk, nincs más teendője, írjon egy rövid bemutatkozó címet az alábbi email címre: civilradio@civilradio.hu.

Kategória: Nincs kategorizálva | Címke: , , , , , , , | Hozzászólás most!